สล็อตแตกง่ายประยุทธ์ เชื่อ ชุดนักเรียน มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งประหยัดและปลอดภัย

สล็อตแตกง่ายประยุทธ์ เชื่อ ชุดนักเรียน มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งประหยัดและปลอดภัย

ประยุทธ์ ได้พูดคุยกับเด็กๆ พร้อมกล่าวว่า ชุดนักเรียนสล็อตแตกง่าย มีข้อดีหลายอย่าง ทั้งประหยัดและช่วยนักเรียนหากเกิดอันตรายได้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเครื่องแบบนักเรียน หลังจากที่นักเรียกจำนวนหนึ่งได้ร่วมใจกันแต่งชุดไปรเวทในวันที่ 1 ธ.ค.

โดย บิ๊กตู่ กล่าวว่า ชุดนักเรียนมีวัตถุประสงค์หลายประการ ส่วนหนึ่ง

คือ เครื่องแบบนักเรียนยังช่วยน้องๆนักเรียน ทำให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย หากเกิดเหตุอันตรายในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังสิ้นเปลืองน้อยกว่าการแต่งชุดไปรเวทที่อาจจะต้องมีหลายชุดด้วย ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ ได้แสดงความเห็นดังกล่าวในขณะ หม ร่วมพูดคุยกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนพญาไทและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

และโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย โดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสุข ความสนุก ในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ผ่านสื่อเสมือนจริง

ซึ่งนายกรัฐมนตรี ย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ ว่า เป็นการถ่ายทอดให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของประเทศชาติ เกิดความรักและความกตัญญูต่อประเทศชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศเพราะเยาวชนคืออนาคตสำคัญของชาติ

กลุ่ม นักเรียนเลว ได้ทำการติดแฮชแท็ค #เลิกเรียนไปกระทรวง และประกาศ ชุมนุม ที่ กระทรวงศึกษาธิการ ในเวลา 16.00 ของวันที่ 1 ธ.ค. ทวิตเตอร์ นักเรียนเลว ได้ประกาศนัดการชุมนุมที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการเวลา 16.00 น. เพื่อเป็นแสดงความไม่พอใจที่โรงเรียนและครู ใช้อำนาจโดยมิชอบธรรมกลั่นแกล้งนักเรียนที่ไม่ได้สวมชุดนักเรียน โดยทางเพจระบุว่า

“ในเมื่อเราขอให้คุณแก้กฎระเบียบดี ๆ แล้วคุณไม่แก้ เราจึงลุกขึ้นมาต่อต้าน แต่ครูและโรงเรียนกลับไม่เคารพกฎหมาย ใช้อำนาจโดยมิชอบกลั่นแกล้งนักเรียน 4 โมงเย็น เตรียมชุดนักเรียนมาพร้อมกันหน้ากระทรวงศึกษา!!!

โดยมีรายงานว่าสถานศึกษาบางแห่งได้ทำการเรียกผู้ปกครอง หรือ ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียน ซึ่งทางกลุ่มนักเรียนเลวได้จัดทำเว็ปไซต์ให้นักเรียนสามารถแจ้งชื่อครูและโรงเรียนที่ไม่อนุญาตให้พวกเขาเข้าเรียน หรือ ลงโทษ ได้

นักเรียนเลว ได้ประกาศ เว็ปไซต์ ที่เปิดให้นักเรียนสามารถร้องเรียนหากถูกโรงเรียนไล่กลับหลังแต่งไปรเวท เพื่อเป็นการ ประจานโรงเรียน ทางกลุ่ม นักเรียนเลว ได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าพวกเขาจัดทำเว็ปไซต์ https://badstudent.co/ ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่เปิดให้นักเรียนสามารถรายงาน โรงเรียน หรือ ครูที่ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่สวมชุดไปรเวทเข้าเรียนได้ หรือ ถูกเรียกพบผู้ปกครอง หลังจากที่มีรายงานว่ามีนักเรียนถูกลงโทษในบางแห่ง

โรงเรียนดัง ห้ามนักเรียน ใส่ชุดไปรเวท รับกระแสนักเรียนสวมชุดไปรเวท

หลายๆโรงเรียนได้ออกมาตรการไม่อนุญาต ห้ามนักเรียนสวมชุดไปรเวท รับกระแส #1ธันวาบอกลาเครื่องแบบ ด้านหอวัง ประกาศโทษหนักถึงไล่ออก นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังได้ ออกมาโรงเรียนเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 ลงวันที่ 30 พ.ย.63

โดยข้อที่น่าสนใจคือข้อที่ 5 และ 6 ที่ระบุว่า ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่อิงแบบนักเรียนของโรงเรียนหอวัง และ กรณีที่พบนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้อตกลงของโรงเรียน ครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน ปฏิบัติดังนี้

6.1 ให้ครูที่พบนำนักเรียนไปที่หอประชุมโรงเรียน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียน

6.2 แจ้งผู้ปกครองและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อร่วมหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6.3 ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ ให้นักเรียนและผู้ปกครอง

ขณะที่โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียน บดินเดชาฯ ออกหนังสือประกาศของโรงเรียน เรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) พร้อมอ้างถึงพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 มาตรา 5 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญ คือ การเว้นไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือนักเรียนที่ไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียน โดยไม่ได้รับการยกเว้น อาจได้รับโทษทางวินัย ทั้งนี้ไม่มีการระบุชัดเจนถึงคำว่า ‘โทษทางวินัย”

ด้านโรงเรยนเขมะสิริอนุสรณ์ ใช้สื่อออนไลน์เผยแพร่ การขอความร่วมมือผู้ปกครองในการช่วยดูแลนักเรียนในการแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน เช่นเดียวกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่โพสต์ภาพตัวอย่างการแต่งกายของนักเรียน ชาย – หญิง ของแต่ละระดับการศึกษา เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามให้ถูกระเบียบของทางโรงเรียน

อย่างไรก็ตามทางพลังประชารัฐ รวมไปถึงนาย ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ออกมายืนยันว่านายสนธิญา เคยเป็นสมาชิกพปชร.จริง แต่ปัจุบันไม่ได้เป็นสมาชิกแล้ว เรื่องนี้จึงไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐสล็อตแตกง่าย